Projektová a inženýrská činnost v plynárenství, autorský dozor

Nabízím zpracovaní projektové dokumentace a inženýrskou činnost v plynárenství, autorský dozor, revize plynu. Více info

Pavel Švaňa – autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 1102677

V projektové a inženýrské činnosti spolupracuji také s firmou:

Přejít nahoru