MONTÁŽ ČERPADLA – pro čerpání ze studny

demontáž a montáž čerpadla pro čerpaní vody ze studny včetně expanzní nádoby včetně napojení na stávající rozvody