BLAZE NATURAL PLUS 25 kW

  • demontáž stávajícího kolte na tuhá paliva
  • montáž nového kotle BLAZE NATURAL PLUS 25kW
  • vč. napojení na stávající rozvody topení

kotel BLAZE NATURAL PLUS 25 kW: