Výměna radiátorových ventilů

  • demontáž stávajících ventilů – 10ks
  • montáž nových termostatických ventilů vč. termost. hlavic
  • výměna odvzdušňovacích ventilů
  • demontáž dvou otopných těles – ocelové článkové a nahrazení novými panelovými

Přejít nahoru