Výměna 500l ohřívače vody

  • demontáž stávajícího 500l ohřívače vody
  • montáž nového 500l ohřívače vody
  • úprava a napojení na stávající rozvody