ÚPRAVA TOPENÍ, PLYNU

  • přemístění kotle vč. napojení na stávající rozvody vody a plynu
  • nový plynovod od plynoměru ke kotli a sporáku
  • demontáž stávajícího plynovodu
  • nový otopný žebřík – koupelna
  • tlaková zkouška a revize plynu

Přejít nahoru