ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ BOUDY A POSTAVENÍ NOVÉ

  • stávající bouda – bývalý včelín se už rozpadal
  • konstrukce byla shnilá a ztrouchnivělá, zatékalo do ní
  • místo ní se postavila nová, včetně pergoly s posezením